Vítejte na stránkách obce Obec Bystřice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Agro Bystřice a.s.

Agro Bystřice a.s. – Bystřice 10, 507 23 Libáň

Ředitel společnosti: Ing. Pavel Blažek 

Společnost Agro Bystřice a.s. byla založena 1. 2. 1998 jako dceřiná společnost Zemědělského družstva Bystřice. Společnost Agro Bystřice a.s. se řadí svým rozsahem a velikostí mezi klasické zemědělské společnosti zabývající se rostlinnou i živočisnou výrobou. 

Společnost v současné době obhospodařuje cca 2 350 ha zemědělské půdy, na kterých pěstuje klasické tržní plodiny jako jsou pšenice, ječmen, řepka, mák a cukrová řepa. Pro potřeby živočišné výroby zajišťuje rostlinná výroba základní objemná krmiva a to kukuřičnou siláž a vojtěškovou senáž, dále pak seno a slámu. V poslední době se společnost zabývá i pěstováním sóji. 

V živočišné výrobě se společnost zabývá především produkcí mléka a to s roční produkcí cca 6 milionů litrů. Okrajově se dále zabývá výkrmem býků. Společnost ročně investuje několik milionů korun do obnovy strojového parku, dále pak má za sebou v posledních pěti letech tři velké investiční akce: 

  • 2018 stavba nové posklizňové linky se čtyřmi obilnými sily o kapacitě 5 000 t pšenice
  • 2019 uvedeny do provozu tři silážní žlaby
  • 2022 uvedena do provozu velkopacitní dojírna se 42 dojícími místy

Do budoucna je plánovaná realizace nové produkční stáje pro chov skotu. 

publikováno: 14. 5. 2023 21:20, Anna Martinková

Novinky z Obce

  • Tereza Jágrová

Památky v obci

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Římskokatolický farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bystřici je gotická sakrální stavba stojící na návrší nad obcí. Od roku 1964 je kostel zapsán v seznamu kulturních památek. Kostel je jednolodní, obdélný. Má pětiboce uzavřený presbytář a hranolovou věž v západním průčelí. Kostel byl postaven kolem poloviny 14. století. V období husitských válek byl poškozen a v 16. století znovu přestavěn. V roce 1857 k němu byla přistavěna věž. Loď byla v té době pseudogoticky upravena , prodloužena a opatřena plochým stropem. Po roku 1881 k ní byly přistavěny opěráky. Dále byl kostel novogoticky upravený v roce 1892. Na počátku 21. století byly při nové výmalbě na omítkách nalezeny vzácné starší malby. V zrestaurovaném kostele pořádá místní obec koncerty klasické a varhanní hudby.

Obec
  • Tereza Jágrová

Návštěva hodnotící komise

Dnes nás v rámci soutěže Vesnice roku, do které se naše vesnice zapojila, navštívila hodnotící komise. Děkujeme za milou návštěvu a doufáme, že se Vám u nás líbilo.

Úřad
Obec
  • začíná v - končí v
  • sraz u MŠ Bystřice
Brigáda – úklid obce

Brigáda – úklid obce

Sejdeme se v neděli 28. května ve 14 hodin před budovou MŠ. Předem děkujeme za účast! 

Obec
  • Anna Martinková

Spolky

Veškeré informace najdete na webových stránkách dobrovolných hasičů Bystřice na odkazu výše.

Hasiči
Obec
Volný čas