Vítejte na stránkách obce Obec Bystřice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Betlém v Bystřici - 27. listopadu 2011

  • OI Developer
  • 240

Na první adventní neděli se v Bystřici u  Libáně v pozdním odpoledni konala předvánoční akce s překvapením.

Betlém v Bystřici - 27. listopadu 2011
Betlém v Bystřici - 27. listopadu 2011
Betlém v Bystřici - 27. listopadu 2011

Na tradiční setkání zavítalo spousta lidí místních i přespolních. Program zahájila slečna Daniela Malá, uvedla Kyzivátovu dechovku z Libáně a představila paní starostku M.Sálovou Vlkovou. Pozvala jí na krátký rozhovor. První otázkou bylo, co je v Bystřici nového a co se za tento rok změnilo. Paní starostka stručně informovala o velkých akcích, vyzdvihla naše úspěchy, ale největší radost a tu jsme měli toho času všichni,byla výhra v soutěži Vesnice roku Bílá stuha za činnost mládeže. Při této příležitosti by chtěla paní starostka znovu poděkovat všem občanům za pomoc a přízeň. Z jejích úst zaznělo: ,, Je mi ctí, být starostkou této obce ! ,, Překvapení prozradit nechtěla, jen opět poděkovala těm, kteří se na této akci podíleli.

     Tradičně se advent vítal u smrku na kraji hřiště, byl tak vysoký, že zářil do širokého okolí. Tento strom se letos bohužel musel pokácet z bezpečnostních důvodů, proto vlastně občané už v létě začali přemýšlet, jak tuto tradici zachovat, než nám vyroste strom nový. První myšlenka vzešla od J.Rieplové. Smrky tu máme, jsou na kraji hřiště, proč si tu nevytvořit mezi nimi Betlém. Každý doma nějaký máme, ale mít jesličky v životní velikosti, to by aspoň trochu nahradilo tu ztrátu našeho majestátního smrku z let minulých. Nápad se postupně rozvíjel, nakonec velké slaměné postavy vznikly díky rodině Hlavatých.

Dřevěnou stodůlku připomínající místo narození Ježíška vytvořila rodina Kyselova. Nakonec přiložily ruku k dílu i místní elektrikáři, M.Novák, L.Košťák a J.Mlejnek, aby dali vánočním jesličkám tu správnou jiskru. Můžeme zahájit advent s plnou parádou. Cukroví na pohoštění hostů připravily místní ženy. K čaji nebo svařenému vínu přikusujeme nazdobené perníčky a zpíváme koledy. Slečna Daniela vyplňuje čas mezi koledami milým povídáním o svátcích a Betlémech.Pak začne odpočítávání a náš Betlém v Bystřici je odhalen. Uprostřed jesličky s Ježíškem, jeho matka Marie a její manžel Josef. Je tu i pastýř a tři klečící králové. Vše vyvedeno ve slámě a v životní velikosti. Vypadá to věrohodně a mile. Při rozsvícení je nad střechou Betléma vidět padající hvězda, tak to chceme brát jako dobré znamení pro nás všechny. Překvapení není nikdy dost, z druhé strany hřiště začaly létat barevné jiskry krásného ohňostroje, který je doprovázen poutavou hudbou. 

     A jsme na konci večera, počasí nám přálo, hostů se sešlo hojně. Svařáček se vypil, kometa nad jesličkami svítí a všichni si společně přejeme, abychom se tu za rok zase sešli ve zdraví, pohodě a naše řeč zněla stejnou notou. Betlém se hned druhý den přetočil, aby se z něj mohli radovat všichni kolemjdoucí. Rozzáří se současně s veřejným osvětlením, takže bude svítit každou noc přes celé svátky pro potěchu oka i ducha všech. Dokonce i auta přibržďují, když zahlédnou tu nezvyklou záři u silnice. A to je malé zadostiučinění všem, kdo věnoval tomuto dílku čas.

Máme radost a čerpáme síly z radosti druhých. V dnešní technické a hektické době je přece potřeba se na chvilku zastavit a třeba zrovna u těch našich jesliček zapomenout, že někam spěcháme. Přejeme hezké a klidné svátky !

Fotky najdete zde.

Volný čas

Novinky z

  • začíná v - končí v
  • na sále bystřické hospody
Dětský karneval

Dětský karneval

Těšíme se na Vás!

Obec
Volný čas
  • začíná v - končí v
  • na hřišti v Bystřici
1. adventní neděle

1. adventní neděle

Obec
Volný čas